In onderhavig project ontwikkelt aanvrager een app waarmee abonneehouders realtime de voortgang van wegevenementen, zoals bijvoorbeeld een wielertocht, kunnen bijhouden.Hierdoor zijn zij beter in staat om op de juiste tijd op de juiste plek te zijn. Tevens worden ze. door middel van een koppeling met een verkeersinformatiesysteem, op de hoogte gehouden van de actuele verkeerssituatie zodat zij niet onverwacht in een verkeersopstopping komen. Tevens kan deze informatie worden gebruikt voor hulpdiensten en evenement-ondersteunende personen om zo efficiënt mogelijk op de juiste plek van bestemming te komen. Planning:

A&V ICT
Burg. Cortenstraat 37
6226 GP Maastricht
T 043-3629222
F 043-3620105