Apps

De mobiele apps zijn inmiddels al flink ingeburgerd in de consumenten markt.
Echter zien ook bedrijven steeds meer het nut ervan in om door middel van een App de bedrijfprocessen te optimaliseren.

A&V ict kan u helpen bij de keuze van de mobiele platforms waarop uw app moet draaien en adviseren over het ontwerpen van een gebruiksvriendelijke interface.
A&V ict draagt zorg voor de ontwikkeling en implementatie van uw mobiele website of App.

A&V ICT
Burg. Cortenstraat 37
6226 GP Maastricht
T 043-3629222
F 043-3620105